CENTRUM TWÓRCZEGO ROZWOJU

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzenie zainteresowań sztuką, plastyką, kulturą, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania w przestrzeni kreacji również na co dzień. Ważnym elementem jest również wprowadzenie na zajęciach technik jakimi posługują się profesjonalni artyści. Dzieci tworzą poprzez zabawę, animator udziela pomocnych korekt wdrażając stopniowo techniki posługiwania się wybranym medium w odpowiedniej technice.

CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:
Uczestnik poznaje rozmaite zjawiska o charakterze historyczno-artystycznym oraz twórczość wybranych artystów w przystępny sposób. Podczas zajęć nauczamy wielu pojęć dotyczących sztuki i kultury. Ze względu na aktywne uczestnictwo w zajęciach uczestnicy rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię, zdobywając cenną wiedzę i spędzając czas w ciekawy sposób.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WARSZTATÓW 
– Rozwijanie talentów
– Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych
– Inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego  wizerunku siebie
– Wyrażanie własnej kreatywności
– Kształtowanie twórczej osobowości
– Poszerzanie zainteresowań
– Uwrażliwianie na zjawiska naturalne
– Poszerzanie percepcji
– Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
– Wyrażamy siebie (uczucia poprzez sztukę) uczymy się nazywać emocje

Propozycja działań CALISIAART dla dzieci i młodzieży w domach kultury, szkołach, świetlicach, klubach osiedlowych czy innych.

baner na 1 stronę zajecia